RISE uppdaterad 2018-08-06

RISE

Ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Vår kontaktperson är Eilert Johansson eilert.johansson@ri.se Telefon +46 702 41 86 68

Läs mer om RISE olika erbjudanden här: https://www.ri.se/divisioner/sakerhet-och-transport/erbjudande

RISE specifika erbjudanden för fordonsindustrin hittar du här: https://www.ri.se/erbjudanden/affars-och-innovationsomraden/rise-mobilitet