Swerea

Swerea är en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Vårt uppdrag är att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom områdena:

  • Materialutveckling
  • Produktionsutveckling
  • Produktutveckling

Swerea är en central del i det svenska innovationssystemet med regional, nationell och internationell närvaro. En bärande del i verksamheten är ett nära samarbete med akademi, näringsliv och samhälle.

Med tillämpad forskning arbetar vi för en konkurrenskraftig industri med ökad innovation och lönsamhet i ett hållbart samhälle.

Läs mer om Swerea HÄR