Swerea KIMAB

KIMAB är ett av Europas ledande korrosions- och materialforskningsinstitut med uppdraget att skapa svensk industrinytta genom företagsnära forskning. Vi har spetskompetens inom materialutveckling, fogning, komponentegenskaper och materialanalys. Inom korrosion och korrosionsskydd har vi en kompetens och ett erbjudande som är unikt. Kontakt Maria Åstrand Maria.Astrand@swerea.se Telefon +46 (0)8 440 48 01

Kimab huset