FFI-pengarna helt avgörande för Vemservice

Benny Larsson, vd på Vemservice.

Vemservice har genomfört ett framgångsrikt projekt med hjälp av stöd och delfinansiering av FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

– Samarbetet med FFI har varit helt avgörande för oss och det känns fantastiskt roligt att vi nu tack vare projektet kan presentera nästa generations kranbil 2.0, säger Marlene Holm, projektledare.

Vemservice är ett företag som bygger stora, tunga lastbilar samt utvecklar specialfordon och påbyggnader. Fokus i detta projekt är en kranlastbil med stor kran. Utmaningen är att lastbilen inte får bli för tung med den stora lyftkranen påmonterad, då minskar lastvikten.

– Tack vare FKG fick vi upp ögonen för FFI och möjligheten att söka delfinansiering för att utveckla en prototyp för en kommersiellt gångbar kranlastbil med betydligt starkare lyftförmåga, säger Marlene Holm.

Den nya kranbilen som presenterats under hösten har 135 tonmeters kran, lyfter 10 ton på 10 meters räckvidd. Tidigare största kranen på 92 tonmeter, lyfter 7 ton på 10 meter.

– Det är en enorm skillnad och något som är av stor betydelse miljömässigt eftersom alternativet är stora mobilkranar, som är långsamtgående fordon. Det krävs speciella tillstånd, samt lastbilar som transporterar godset, säger Benny Larsson, vd.

Bakgrunden till projektet är att Vemservice efter en analys av läget såg ett ökat behov av kranbilar med större kapacitet eftersom bostadsbristen medförde ökad nybyggnation. Nya bostäder byggs i dag uteslutande av prefabricerade färdiga moduler och block som transporteras och monteras på plats vilket kräver stora kranar.

– Att göra projektet så miljöeffektivt som möjligt är något som genomsyrat hela vårt arbete. Tack vare stödet från FFI har vi gått igenom hela produktionsprocessen och tittat på alla delar som energieffektiva produktionsmetoder, hur man packar mest optimalt och sett över hela livscykeln för produkten för att få ner energiåtgången, säger Marlene Holm.

Något som inte hade varit möjligt utan FFI och samarbetet med Mittuniversitetet, Energimyndigheten och DRIV Innovation Östersund.

– Vi har haft kontakt med två professorer på Mittuniversitetet och två av deras studenter har gjort sina studier och exjobb på vårt företag vilket har betytt mycket.

Vemserivce har också haft kontakt med SSAB när det gäller stålval, Hinz och andra företag och representanter från näringslivet som bidragit med de senaste rönen och spetskompetenser inom olika områden. Något som gjort att man kunnat applicera det i verkligheten.

– Vi har själva inte sådana resurser, kunskaper eller likviditet men tack vare medverkan i projektet så har det blivit möjligt. FFI har varit ett fantastiskt bollplank och bidragit med 41 procent av kostnaderna i finansieringsstöd. Pengar som verkligen blivit väl använda och också givit FFI stor utväxling tillbaka som jag bedömer det, säger Marlene Holm.

Både Marlene Holm och Benny Larsson på Vemservice kan varmt rekommendera andra att sökafinansiering genom FFI om man är ett litet eller medelstort företag som saknar resurser att utveckla egna innovationer.

Fakta:

FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin. Samarbetet finansierar gemensamt forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Satsningen innebär forskning och utveckling för cirka 1 miljard kronor per år, varav hälften finansieras med statliga medel.

Cirka 450 företag har hittills deltagit i olika FFI-projekt. FFI är öppet för andra branscher inte bara fordonsbranschen att söka finansiering från, många gånger kan en lösning i en annan bransch vara applicerbar i fordonsindustrin och då kan det fungera inom FFI.

FFI är uppdelat i fem programområden:

För ytterligare information klicka på rubrikerna ovan, så kan ni läsa om respektive programområde. Övergripande information om FFI hittar ni på denna länk https://www.vinnova.se/ffi
Stängningsdatum för nästa ansökan är den 2018-12-11 klockan 14.00.

Hör gärna av er till oss på FKG för mer information om FFI och support inför ansökan.

FKG kan hjälpa till med:

  • Information om regelverk för projekt, utformningen av ansökan, att hitta lämpliga partners till ditt projekt.
  • Supportera företag, uppfinnare och forskare för att hitta partners bland leverantörerna.
  • Aktivt söka leverantörer inom nya teknikområden till exempel elmotor, hybridteknik, lätta material, logistik med mera.
  • Stötta olika leverantörer i processen att ta fram projektansökningar.