Lär dig bygga framtida konkurrenskraft

Det är medvind för flertalet leverantörsföretag. Detta ger också utrymme för att investera i framtida konkurrenskraft.

– Digitalisering och effektivisering är jämte innovation och internationalisering de viktigaste utvecklingsområdena för svensk leverantörsindustri, säger Peter Bryntesson som är FKG:s representant i det nationella nyindustrialiseringsinitiativet ”Smart Industri”, där ett antal andra branscher samt Tillväxtverket ingår.

– Små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag är viktiga för Sveriges konkurrenskraft och sysselsätter i dag cirka en miljon människor, påminner Peter och tillägger:

– För att klara den globala konkurrensen behöver företag effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer genom digital teknik och automatisering. Många gör mycket redan nu men vi ser också att omställningen går lite för långsamt. Många företag riskerar att hamna på efterkälken. Det är bakgrunden till att vi på FKG är samarbetspartner med Tillväxtverket, som i sin tur har fått ett regeringsuppdrag att jobba med Smart industri.

Peter Bryntesson berättar att spridning av goda exempel är en viktig del i arbetet med att rusta industriföretagen och inte minst SME-företagen för framtiden. Genom att visa på vinsterna med digitalisering och automation samt genom inspiration hoppas vi att fler industriföretag ska ta nästa steg i sitt digitaliseringsarbete.

FKG hoppas att ni vill hjälpa till att sprida budskapet och filmerna för att berätta om Smart industri för branschkollegor och andra relevanta aktörer.

Se en av filmerna som Tillväxtverket tagit fram.