”Prepare for Brexit”

Följetongen Brexit tycks fortsätta även efter fredag 29 mars 2019, trots att EU satt press med en ”bortre parantes” för britterna att ordna en reglerad Brexit. Beroende på det inrikespolitiska läget i Storbritannien, UK, är det mesta fortsatt oförutsägbart om det blir en ”deal or no deal” eller ens någon Brexit.

Oavsett vad måste företagen som bedriver handel med varor eller har personer utstationerade i UK vara uppmärksamma på utvecklingen.

I dagsläget är detta de bästa informationskällorna, utöver den nyhetsrapportering som sker i medierna:

Kommerskollegium

Tullverket

EU-kommissionen

Svenska Ambassaden, Storbritannien

Brittiska Ambassaden, Sverige