Vad är FKG?

FKG, Fordonskomponentgruppen, är branschorganisationen för de Skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. I snart 30 år har vi hjälpt våra idag ca 350 medlemsföretag att utvecklas som leverantörer genom att aktivt arbeta som branschens språkrör gentemot industri, politiker, myndigheter och media. Vi jobbar också med att skapa mötesplatser, stärka relationer och möjligheter till tillväxt samt med branschens kompetens. FKG driver även det kvinnliga nätverket ”Kvinnan i Leverantörsindustrin” och har på så vis skapat en mötesplats för kvinnor i fordonsindustrin (bild ovan).

FKG är medlem av Clepa, den europeiska leverantörsorganisationen och använder detta nätverk för att odla kontakter och stärka leverantörernas ställning. Juridiskt sett är vi en ideell förening, som i sin tur äger ett aktiebolag där all verksamhet sker. Föreningsstämman utser styrelse i såväl förening som aktiebolag. Som i alla föreningar regleras verksamhet och medlemskap av föreningens stadgar.

Hos FKG får du hjälp med allt från juridik och branschanalyser till att finna en partner för din verksamhet.