Finanser och resurser

Genom att ha en liten fast stab och istället arbeta med inhyrda resurser för projekt och aktiviteter har vi lyckats bygga upp en stark finansiell situation. Den totala omsättningen varierar starkt över tiden där basen utgörs av serviceavgifter från medlemsföretagen.

FKG bedriver också verksamheter i projektform med bidrag och stöd från myndigheterna Vinnova och Tillväxtverket. Projekten administreras av FKG och bidragen tillfaller Leverantörsindustrin (intermedieärt bidrag).