Samarbeten

FKG samarbetar hela tiden med olika föreningar, myndigheter och företag – allt för att skapa nytta för medlemmarna. Våra tre största samarbetspartners är Teknikföretagen i Finland, Norsk industri Norpart samt den stora europeiska leverantörsorganisationen Clepa.

acmabusinessregion_blue_CMYKSwerea logga
Clepa

vinnova

almi
elmia
svea
bilsweden
ffi
tillvaxtverket